Samenwerking met het VCLB

Onze kleuterschool werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB verstrekt hulp en informatie aan ouders, scholen en leerlingen.

In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met onze juffen zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Contactgegevens:

Vrij CLB Zuid-Limburg
Dirikenlaan 4 - 3700 Tongeren
Tel. 012 39 83 40
tongeren@vrijclblimburg.be
www.vrijclblimburg.be